Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpoint-numret och en bokstavskod. Läs beskrivningen och titta dig omkring när du kommer fram till platsen.

Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, sitter vid tydlig stig eller väg, ofta hjulvänlig

Blå = lätt, sitter nära någon stig eller annan ledstång

Röd = medel, checkpoints som tar dig en bit ut i terrängen

Svart = svår, våra klurigaste checkpoints som kräver ett visst orienteringssinne

Vissa checkpoints är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator eller cykel. 

Checkpoint-släpp

Släpp säsong 2024:

  • Huvudsläpp 30 mars - 90 checkpoints.
  • 1 maj - 10 checkpoints (finns också på papperskartan).
  • ... och fler släpp under sommaren och höst.

Checkpointbeskrivning

Beskrivningar för checkpoint t.o.m. nr 100 finns på tryckta kartan. På den interaktiva kartan i app och på webb kan du klicka på checkpoint-markör för att få beskrivning.

Våra partners