Checkpointbeskrivning

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumprofilbit, ca 1/3 m längd. Alla markörer har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en tvåbokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointens område, markören kan sitta fastspänd på ett träd eller dylikt.


Svårighetsnivåer

 Grön = mycket lätt, kan nås med cykel, barnvagn, rullator, rullstol

 Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointsläpp

De första 100 checkpoints på Sala Tätortskartan släpps 3/5.

Checkpointbeskrivning

Vi hänvisar till kartfoldern i pappersformat.

Våra partners