Samarbeten

⇦ Tillbaka
Vi knyter samarbeten med aktörer som bidrar till att vi ska kunna leva i ett hållbart samhälle

Delar ni våra visioner? Vill ni hjälpa Hittaut att etableras på fler orter i Sverige och nå ut till fler människor? Mejla oss för mer information.

GENERATION PEP

Generation pep

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär.

Detta vill Hittaut vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet.

Vi bidrar genom att erbjuda en kostnadsfri hälsosatsning, Hittaut. Satsningen drivs tillsammans med Svenska Orienteringsförbundet och den lokala orienteringsföreningen ute i landet. Syftet är att med enkla medel få människor att komma igång med rörelse och upptäcka sina närområden, både i stad och skog. Visionen är att få fler människor i rörelse på ett roligt sätt, där varje ny checkpoint blir en ny skattjakt, och samtidigt påvisa att en inte behöver ta sig längre bort än till nästa gata för att börja jakten på checkpointsen. Inom Hittaut finns även en friskvårdsutmaning som riktar sig mot företag, organisationer och skolor. Skolutmaningen är ett sätt att aktivera elever i undervisningen och även ett verktyg att ta med hem som de kan göra tillsammans med familjen.

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

#generationpep