Checkpointbeskrivning

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe eller plastskylt med rosa Hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt Hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt Hittautkonto.

CHECKPOINTBESKRIVNING: HITTAR DU PÅ PAPPERSKARTAN VID KARTORNA (FINNS ATT LADDA NER) SAMT I APPEN NÄR DU PEKAR PÅ KONTROLLEN.

CHECKPOINTBESKRIVNING

START 2024:

Torsdag den 28 mars och pågår t.o.m. 30 novmber.

CHECKPOINTSSLÄPP

Chp 100            1 juli. kl 17                     I samband med Sommarsimrishamn

Chp 171            8 juli. kl 17                     I samband med Sommarsimrishamn

Chp 172            29 juli. kl 17                  I samband med Sommarsimrishamn

Chp 241            1 november kl. 17        I samband med Österlenlyser

Övriga tor 28 mars kl 8:00

CHECKPOINTINTAGNING

Chp 37-69           15 september

Chp 236-239      15 september

Våra partners