Checkpointsbeskrivning

Svårighetsgrader

Kartan och checkpoints 

På kartan finns checkpoints i olika svårighetsgrader.

 • Grön = mycket lätt (nås oftast med cykel, barnvagn, rullstol)
 • Blå = lätt  
 • Röd = medel
 • Svart = svår

Med hjälp av kartan ska du besöka respektive checkpoint. 

Du hittar en webbkarta här på hemsidan och fysiskt finns den gratis att hämta på följande platser:

 • Turistinformationen i Norra hamnen, Strömstad (Ångbåtskajen)
 • Strömstads stadshus, Norra Bergsgatan 23
 • Lagunen camping, Stare
 • Bohuslinden vårdcentral, Uddevallavägen 3, Strömstad
 • ettoANNat, Södra Hamngatan 18, Strömstad
 • Strömstad Däck & Fälg, Prästängsvägen 27, Strömstad
 • TanumStrand, Grebbestad
 • Sportshopen, Grebbestad
 • Grebbestads Infocenter
 • Kundcenter Tanums kommunhus, Tanumshede

Checkpointssläpp

 • 1 april: 10 stolpar i Tjärndalen, Strömstad.
 • 7 april: 20 stolpar i Tanumstrand.
 • 1 maj: 25 st i Strömstad och 20 st i Grebbestad.
 • 1 juni: 10 st på Löveråsfjället i Björneröd-Krokstrand.
 • 1 juli: 20 st i Tanumshede och 15 st vid ISK:s klubbstuga Kasen.

Registrera dina checkpoints

Innan du går ut, registrerar du en användare direkt här på hemsidan. Du kan då registrera att du hittat checkpoints, se din och andras utveckling och är också med och tävlar om fina priser. Varje checkpoint du registrerar på hemsidan eller i appen blir en lottsedel och du kan vinna priser. Det är värdefullt att du registrerar dig så att vi kan se intresset och kan locka sponsorer för att fortsätta driva projektet.

Hittautstolpen - den du letar efter

Varje checkpoints har en en hittaut-stolpe, dryga halvmetern hög. På stolpen finns förutom hittautdekaler och ordningsnumret, även kodbokstäver som du ska notera. I Strömstad använder vi på en del platser stolpar av ek utöver de vanliga i aluminum. I några fall i staden så är stolparna ersatta av en plastbricka med motsvarande information.

Hittautstolpe från Strömstad


På hittautkartan är checkpointen markerade i form av violetta ringar. Stolpen sitter i mitten på ringen. 

I terrängen/samhället är de markerade med en trä- eller aluminumstolpe, ungefär en halvmeter hög.

Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. 

Läs beskrivningen av checkpointen som är tryckt på kartan noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen, så hittar du stolpen. Använder du appen så klickar du på ringen för att få fram beskrivningen.

Checkpointbeskrivningar att skriva ut

Checkpointbeskrivningar Strömstad/Tanum 2023

OBS! PDF-filer öppnas bäst med Acrobat Reader, som kan laddas ner här, gratis.

Våra partners