Checkpointsbeskrivning

Svårighetsgrader för checkpoints

Kartan och checkpoints 

På kartan finns checkpoints i olika svårighetsgrader.

 • Grön = mycket lätt     (nås oftast med cykel, barnvagn, rullstol)
 • Blå = lätt  
 • Röd = medel
 • Svart = svår

Med hjälp av kartan ska du besöka respektive checkpoint. 

Du hittar en webbkarta här på hemsidan och fysiskt finns den gratis att hämta på följande platser:

 • Turistinformationen i Norra hamnen (Ångbåtskajen)
 • Stadshuset, Norra Bergsgatan 23
 • Lagunen camping, Stare
 • Bohuslinden vårdcentral, Uddevallavägen 3
 • ettoANNat, Södra Hamngatan 18
 • Strömstad Däck & Fälg, Prästängsvägen 27

Checkpointssläpp

 • 1 maj: 50 st i staden och Nötholmen samt i terrängen runt vår klubbstuga Kasen.
 • 1 juni: ytterligare 20 st (i Tjärndalen och på Hällekind).
 • 1 juli: ytterligare 20 st. 10 st på Tolvmanstegen, som bara är tillgängliga fram till 15 september och 10 st på Näsingåsen.

Registrera dina checkpoints

Innan du går ut, registrerar du en användare direkt här på hemsidan. Du kan då registrera att du hittat checkpoints, se din och andras utveckling och är också med och tävlar om fina priser. Varje checkpoint du registrerar på hemsidan eller i appen blir en lottsedel och du kan vinna priser. Det är värdefullt att du registrerar dig så att vi kan se intresset och kan locka sponsorer för att fortsätta driva projektet.

Hittautstolpen - den du letar efter

Varje checkpoints har en en hittaut-stolpe, dryga halvmetern hög. På stolpen finns förutom hittautdekaler och ordningsnumret, även kodbokstäver som du ska notera. I Strömstad använder vi stolpar av ek. I några fall i staden så är stolparna ersatta av en plastbricka med motsvarande information.

Hittautstolpe från Strömstad


På hittautkartan är checkpointen markerade i form av violetta ringar. Stolpen sitter i mitten på ringen. 

I terrängen/staden är de markerade med en trästolpe, ungefär en halvmeter hög.

Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. 

Läs beskrivningen av checkpointen som är tryckt på kartan noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen, så hittar du stolpen. Använder du appen så klickar du på ringen för att få fram beskrivningen.

Checkpointbeskrivningar att skriva ut

Checkpointsbeskrivningar Strömstad 2022.

OBS! PDF-filer öppnas bäst med Acrobat Reader, som kan laddas ner här, gratis.

Våra partners