Nyheter

Beträd inte tomtmark!

Kartklipp+stolpe+3+2020 Kartklipp+stolpe+3+2020
Två vägar upp till 3:an!
Beträd inte tomtmark! Tyvärr får vi rapporter från boende på Nilsemyrsvägen att en del går genom deras trädgårdar för att hitta till 3:an. Det är helt förkastligt! Som orienterare beträder vi inte tomtmark! Läs ordentligt på kartan! För att ta dig upp till checkpoint (stolpe) nr 3 så går du antingen från nordväst från gångvägen uppför berget eller från nord från Kebalvägen upp via klåvan! Gå inte över tomtark - fråga inte ens om du får!

Det gäller några checkpoints (stolpar) till som ligger nära tomter. Till exempel, när du letar efter checkpoint (stolpe) 1 så gå från gamla Hällestrandsvägen, från väster. Gå inte över tomtmarken som är nära!

Allemansrätten ger oss möjligheten att på ett ansvarsfullt sätt vistas i vår vackra natur. Det betyder att du ska visa särskild hänsyn när du letar checkpoints (stolpar) i närheten av bebyggelse!

Skribent: Bengt Bivrin