Nyheter

Tänk på att ....

Respektera att tomtmark är förbjudet område.

Tomtmark (olivgrönt på kartan) är förbjudet område.

Vi vill också påpeka att allemansrätten innebär att man får gå eller cykla över annans mark (dock ej tomtmark!). Man får dock inte orsaka skada på mark eller växtlighet. Så var försiktiga! 

Att färdas över annans tomtmark kan bedömas som hemfridsbrott. Så gör inte det!