Checkpointbeskrivning

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe med rosa hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt hittautkonto.

Checkpointsläpp

Den 1 maj släpps 40 checkpoints, varav 15 i Rankås, 10 i tätorten och 15 på kommunkartan. Därefter släpps 15 checkpoints varje månad den 1 juni, 1 juli, 1 augusti respektive 1 september. Totalt finns därmed 100 checkpoints att besöka under perioden.

De flesta checkpoints på kommunkartan har en historia som finns att läsa i anslutning till checkpointen. 

För att få så mycket rörelse som möjligt rekommenderas att gå eller att använda cykel för att transportera sig till årets checkpoints. Det går också att kombinera cykel och bil men då gäller det att respektera de bilförbudsskyltar som finns fram till några checkpoints.     Våra partners