Nyheter

Positionsjustering av CP1 och CP80

Position för CP1 och CP80 är justerade.

Positionen för checkpoint 1 och 80 är nu justerade. Dessa checkpoints hade hamnat lite snett men är nu justerade mycket närmare enligt kartangivelsen.

Tänk på att det ibland inte finns något bra att fästa checkpointen i vid den exakta angivna punkten på kartan - utan då får man ta närmaste träd. Så när du tror att du är på rätt plats -titta rund på träden. Checkpointen har normalt ett litet rött band för att det ska vara lite lättare att upptäcka checkpointen.