Checkpointbeskrivning

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en plastbricka med rosa hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt hittautkonto.

Checkpointsbeskrivning 2024

Checkpointsläpp 2024

  • Alla checkpoints släpps måndag 22 april.
  • Flertalet checkpoints kan registreras under hela säsongen till och med 3 november.
  • Checkpoints 1-16 och 127-133 i västra delarna av Väsby kan registreras till och med 30 september. 

Det är markerat i checkpointslistan på papperskartan vilka datum som gäller för respektive checkpoints.

Våra partners