Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.

Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medel, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter Checkpointen

Svart = svår, våra svåraste Checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpoints 2024


Checkpointsläpp

Säsongens checkpoints släpps den 28 Mars och årets HittaUt slut är den 29 September


Tidsbegränsade Checkpoints

Checkpoint 89 till 100 sätts ut 1 Juli

Checkpoint 1 till 10 0ch 21 till 42 plockas in 11 Augusti

Våra partners