Nyheter

Vårgårda hittaut startar 28 Mars 2024

Stigen Stigen
Kommer ni nyttja denna stig?

Från den 28 Mars så finns 88 Checkpoints utplacerade i och runt Vårgårda.

10 av dessa finns i Hol i ett samarbete med Alingsås HittaUt.

10 st kan nås med cykel.

Vi har i år även ett utmanande men magiskt fint område i Bråttensby.

Du kan också ta en sväng runt Kvinnestadssjön i år plus att vi som vanligt har Vårgårda samhällsnära kontroller och österut från tätorten.


Välkomna att hitta ut och lycka till!!