Nyheter

Extra Checkpointsläpp 12 september till 15 oktober

Den 12 september så släpps det ytterligare 15 Checkpoints i Växjös Hittaut 2023, så det kommer att vara totalt 165 när säsongen är till ända.

De 15 nya kommer att vara på Teleborg och väldigt centrerat till området runt Teleborgshallen och Sportfältet. Alla nya Checkpoints kommer självklart dyka upp i appen och det kommer även finnas en pdf för utskrift här from den 12/9 00:00

https://koncept.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/vaxjo/papperskarta/

Alla Checkpoints är på nivå Grön, detta för att detta släpp är tillgänglighetsanpassat för att alla ska kunna finna glädjen i att leta Checkpoints.

Med tillgänglighetsanpassning menas att det är enkla checkpointsplaceringar som ska vara nåbara för alla, kartan är förenklad och förstorad, själva Checkpointen är även förstorad för att synas bättre.

Under dagarna 12-13/9 mellan 08.00 och 14.00 ska det anordnas en särskild Para-Hittaut på dessa Checkpoints så önskvärt är alla andra Hittautare väljer annan tidpunkt om möjligt.