Bredd- och motionsutbildning

⇦ Tillbaka

UTBILDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VARA EN DEL AV FRAMTIDENS IDROTT

aktivit liv

Utbildningen vänder sig till dig som vill skapa eller utveckla en verksamhet för bredd- och motionsorientering och som vill lära dig mer om vad din förening kan göra för att nå nya målgrupper.

Utbildningen sträcker sig över en helg och bidrar med kunskap om den grupputveckling som sker när man träffas mer koncentrerat under några dagar. Det är nämligen så som det intensivkurskoncept som vi presenterar under utbildningen är upplagt. Under utbildningen kommer teori att varvas med diskussioner, mindre grupparbeten samt utomhuspass med karta i terräng. Genom utbyte av erfarenheter bygger vi nätverk och skapar förståelse för den egna klubbens och andra föreningars verksamhet.

Utbildningen innehåller sex delar: 
1. Introduktion med bakgrund, upplägg, mål och förutsättningar 
2. Förberedande arbete och marknadsföring inför intensivkurs för vuxna nybörjare
3. Genomgång av intensivkursens olika moment 
4. Marknadsföring för att nå önskade målgrupper 
5. Att behålla olika målgrupper 
6. Föreningsverksamhet anpassad för bredd och motion

Inbjudan och  anmälan
Här finns information om kommande utbildningar. Vill ert distrikt ha en kurs hos er? Hör av er till linnea.borjars@orientering.se