för arrangörer

⇦ Tillbaka

Vill din förening arrangera Hittaut?

Sen 2008 har Hittaut lockat tusentals deltagare att ta sig ut och leta checkpoints. På köpet upptäcker de sin omgivning och får motion. Kommun, län och regioner ser Hittaut som ett viktigt projekt i arbetet för folkhälsa och integration. Att som förening vara en god ambassadör för mer aktiva och hälsosamma invånare uppskattas av kommunen. Som Hittautarrangör kan du dessutom erbjuda företag och organisationer att delta i Friskvårdsutmaningen och skolor i Skolutmaningen för en mer aktiv arbetsplats och skola. Några Hittautarrangörer fokuserar på att nå specifika grupper så som personer med olika funktionsnedsättningar eller nyanlända. Detta ökar orternas integration och ger fler möjlighet att vara aktiva på lika villkor.  

Hittaut:

  • bidrar till folkhälsomålen.
  • aktiverar både kropp och knopp.
  • får invånare att upptäcka sin närmiljö.
  • synliggör idrotten orientering.
  • når ut till många som idag inte har kontakt med orientering.
  • bidrar till turism i form av deltagare från andra orter som besöker nya platser för att hitta ut. 


Resultat

Hur har det gått de senaste säsongerna? Vilka är det som deltar i Hittaut? Får Hittaut fler att röra sig mer? Återkommer deltagarna från år till år? Läs artiklarna som summerar 2019, 20202021 och 2022 utifrån deltagarstatistik och en enkät.


Hittaut och Naturpasset sida vid sida

Svenska Orienteringsförbundet ser inte att Hittaut och Naturpasset står i konflikt med varandra, utan snarare tvärt om: de är motionskoncept som kompletterar varandra. Genom Hittauts årliga deltagarenkät ser vi att 20 % även deltagit i Naturpasset. Av fritextsvaren i enkäten och mail vi får in vet vi att det är många deltagare som får sin första kontakt till orientering genom Hittaut och blir så bitna av att leta kontroller att de letar upp andra former av orientering, när Hittautkontrollerna är slut. Vi ser att Naturpassförsäljningen ökar genom att denna nya målgrupp hittar dit, i områden där Hittaut fått stort genomslag. 89% av Hittautdeltagarna är inte medlem i någon orienteringsklubb utan här når vi allmänheten som inte har någon särskild relation till orientering sen tidigare.


Stöd från Svenska Orienteringsförbundets Hittautsamordnare

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) har som ambition att det ska vara enkelt och roligt att arrangera Hittaut. Vi vill underlätta arrangörens arbete så mycket som möjligt så att projektet blir effektivt ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv. Skapa de bästa förutsättningarna helt enkelt. 

Som arrangör får du uppdragsplanen som beskriver Hittaut i detalj, hjälp att starta upp ditt Hittautprojekt, lathundar för att redigera er hemsida, marknadsföringsmaterial, tillgång till plattformar för erfarenhetsutbyte Hittautarrangörer emellan samt säljpresentationer till era möten med potentiella sponsorer. SOFT har också gjort upphandling av formgivning och tryck för att få god kvalitet och korta ledtider till en låg kostnad på kartor och annat tryckt material. 

Alla arrangörer och orter har olika förutsättningar och möjligheter. Därför är vi på SOFT lyhörda för att hitta lösningar som passar just er så att ni tycker det är roligt och blir hållbart att arrangera. Hittaut behöver inte vara ett enormt projekt. Börja i liten skala och låt det växa år för år, eller behåll det litet ifall det passar bättre. 

Är du nyfiken på hur det går till att arrangera Hittaut? Hör av dig till SOFTs Hittautsamordnare på hittaut@orientering.se.