Checkpointbeskrivning

På hittautkartan finns 130 checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.Checkpoints som anges sitta i en fönster består av ett laminerat A4-ark med hittaut-logga, nummer, kod och sponsor-logga.

Checkpointstatus

Här kommer vi att uppdatera er om status på våra checkpoints. Ifall det är några som tillfälligt har försvunnit eller om några placeringar eller beskrivningar har uppdaterats.

Checkpoint 157 Aspö

Eftersom denna försvunnit vid upprepade tillfällen har vi valt att publicera koden istället för att sätta ut en ny stolpe igen. Koden är EY.

Extra Checkpointsläpp

Den tryckta kartan som finns att hämta enligt platserna ovan innehåller de första checkpointsen som sitter ute från 29 mars. Sedan kommer det vid fler tillfällen under säsongen nya checkpoints på Aspå, Västra mark, Mörtsjöåsen, Rödeby, Saltö & Dragsö Mer info under Här finns kartan

Chekpointsbeskrivningar

Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Hjul = går att se koden från t.ex. rullstol.


Beskrivning av checkpoints i extrasläpp kommer att finnas på respektive karta för egen utskrift eller nedan.

Staun

Norra

RingöVerkö

Knösö

Rödeby

Bastasjö

Nättraby

Västra mark checkpointbeskrivning

mörtsjöåsen

Aspö

Dragsö

Saltö

Sponsorer och Klubbstugor

Våra partners