Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan är checkpoints markerade med ett ordningsnummer och en ring. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, ca 1 meter hög. I stadsmiljö kan de vara en mindre bricka som sitter på till exempel ett räcke. Alla stolpar har en rosa hittaut-dekal med checkpointnummer och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du närmar dig checkpointen. 

Tabell med checkpointbeskrivning

På kartan finns en tabell med alla checkpoints. Tabellen visar varje checkpoints ordningsnummer, placering, svårighetsgrad och om det är möjligt att ta sig fram med barnvagn, rullstol eller cykel (titta efter hjulsymbolen). Sista rutan är till för dig att fylla i checkpointens bokstavskod.

Svårighetsgraden anges med färg:

Grön = mycket lätt. Sitter lättillgängligt vid t.ex. stigar, vägkorsningar och hus.

Blå = lätt. Kan sitta lite längre in från stigen.

Röd = medelsvår. Sitter längre ut i terrängen och svårare att se med en gång.

Svart = svår. Våra klurigaste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.


FriskaKarlstad_20


Checkpointbeskrivning

Checkpointsläpp

I år släpps totalt 208 checkpoints:. Alla checkpoints är markerade på samma karta, vilken finns tillgänglig från 26 april, var kartan finns att hämta hittar du under fliken "Karta" i menyn, eller genom att klicka här.

De fördelas enligt följande:

  • Karlstad, 123 checkpoints.
  • Hammarö, 65 checkpoints.
  • Jäverön, 20 checkpoints i samarbete med Skattkärr SOK

Våra partners