FRISKVÅRDSUTMANINGEN

HITTAUT ÄR DEN PERFEKTA FRISKVÅRDSAKTIVITETEN

Hittaut är en rolig aktivitet för hela företaget. Lunchpromenaderna blir roligare och stegräkningstävlingarna får ett mål. Att ha hittaut som företagsutmaning är en perfekt friskvårdsaktivitet, där alla anställda kan vara med, oavsett vilken nivå man vill motionera på. Det är lätt att sätta igång och genom hittauts hemsida kan ni enkelt hålla koll på hur många checkpoints företagets anställda registrerat, samt hur ni ligger till gentemot övriga företag.

KORT OM FRISKVÅRDSUTMANINGEN

 • Den ger deltagarna motion, samtidigt som de upptäcker nya platser i sin omgivning.
 • Den är flexibel - alla kan delta. Man kan gå, springa eller cykla. Man kan göra det när man vill och man kan göra det själv eller tillsammans med andra.  
 • Det är en enkel administration för företaget och deltagarna. De är med både som enskilda deltagare i hittaut och i Friskvårdsutmaningen.
 • Man får statistik och topplistor för att kunna följa utvecklingen.

DETTA INGÅR I FRISKVÅRDSUTMANINGEN:

 • Karta till alla anställda.
 • Möjlighet att skapa lag inom er organisation.
 • Statistik på antal deltagare samt registrerade checkpoints.
 • Möjlighet att jämföra sig mot andra företag.
Komplettera gärna med egna priser, samt någon ytterligare aktivitet, för att göra projektet så lyckat som möjligt! 

KOSTNAD

För att finansiera projektet tar vi ut en avgift för arbetsplatsens medverkan i Friskvårdsutmaningen, skicka ett mail till karlstad@hittaut.nu  för prisinformation.

INTRESSANT FÖR DIN ARBETSPLATS?

För att få mer information eller för att specialanpassa upplägg för just er, kontakta oss på karlstad@hittaut.nu

SKOLUTMANINGEN

Hittaut är en aktivitet för hela klassen, och kan gärna utföras under idrottslektionerna. Alla elever kan vara med, oavsett förutsättningar! Det är lätt att starta upp och genom hittaut-hemsidan kan ni enkelt hålla koll på hur många checkpoints klassen har tagit, samt hur ni ligger till mot övriga lag.

KORT OM SKOLUTMANINGEN

 • Motiverar eleverna till motion samtidigt som de upptäcker nya platser i sin omgivning.
 • Flexibelt: alla kan delta. Man kan gå, springa eller cykla; när man vill, och själv eller tillsammans med andra.
 • Enkel administration för skola och deltagare. Deltagare är alltid med individuellt i hittaut och i klassens lag.
 • Statistik och topplistor för att följa utvecklingen.

DETTA INGÅR I SKOLUTMANINGEN

 • Karta till alla elever.
 • Möjlighet att skapa flera lag inom skolan.
 • Statistik på antalet deltagare samt registrerade checkpoints.
 • Möjlighet att jämföra sig mot andra skolor.

Vid anmälan till skolutmaningen

Vid anmälan ber vi dig att ange följande:

 • Skolans namn

 • Lagledare/administratör. Observera att vi inte kan ge denna behörighet till utsedd person förrän skolan är registrerad och personen i sig har ett användarkonto, samt har kopplat sig till skolan (antingen när personen skapar kontot eller via "Mina inställningar").

 • Lag (klasser) som deltar. Person med administratörsbehörighet kan i efterhand redigera och lägga till detta själv.

 • Kontaktuppgifter till ansvarig på skolan.

Anmälan skickar du till karlstad@hittaut.nu

Våra partners