Checkpointsbeskrivning

Färger och symboler

På kartan finns en tabell med alla checkpoints. Tabellen visar varje checkpoints ordningsnummer, placering i naturen, svårighetsgrad och om det är möjligt att ta sig fram med barnvagn, rullstol eller cykel – titta efter symbolen som står för tillgänglighetsanpassad (en person i rullstol).
Svårighetsgrad anges med färg:

  • Grön = mycket lätt. Kan oftast nås med barnvagn, rullstol och cykel.
  • Blå = lätt. Sitter lite längre in från stig/väg. 
  • Röd = medelsvår. Sitter längre ut i terrängen och svårare att se med en gång.
  • Svart = svår. Våra klurigaste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.
  • Cykelcheckpoint (grön svårighetsgrad i appen). Dessa uppmanar vi dig att besöka med cykel! Kartor för egen utskrift och med ruttförslag som ger den bästa cykelupplevelsen hittar du under papperskarta

Om du använder hittautappen kan du få information om checkpointens placering genom att trycka på checkpointen.

Våra partners