Vinstdragning

För att delta i utlottningen av priser behöver du först skapa ett användarkonto där du kan registrera de checkpoints du besöker. 

Varje registrerad checkpoint motsvarar en lottsedel och ju fler lottsedlar, desto större chans att vinna ett pris i våra utlottningar. Du kan bara registrera en och samma checkpoint en gång. 

Vinnarna blir kontaktade per e-post eller telefon, därför är det viktigt att du uppger aktuella uppgifter på ditt hittautkonto. Vi publicerar även vinnarna här på hemsidan.

Vinsterna går inte att lösa in mot kontanter.

Våra partners