Friskvårdsutmaningen

Utmana kollegerna i att leta checkpoints!

Hittaut är en optimal friskvårdsaktivitet för er organisation! Genom att kombinera orientering med modern teknik skapar Hittaut en skattjakt i naturen. Jakten efter nya checkpoints att registrerar bidrar till att aktivera era medarbetare fysiskt, men också i logiskt tänkande när de med hjälp av den fysiska eller digitala kartan ska Hittaut.

Kvinna läser kartan

”Bra och kul initiativ! Var väldigt populärt på min arbetsplats, även bland de som hade dåliga erfarenheter från skolidrottens orientering”
Välj själv vilken nivå du vill delta på

Med Hittaut kan alla anställda delta oavsett vilken nivå de vill motionera på. Svårighetsgraden på våra checkpoints spänner sig från enkla checkpoints inne i stadskärnan till kluriga placering i skogen. Många av våra checkpoints är även tillgänglihetsanpassade och cykelvänliga. Det är upp till deltagaren att välja om de vill promenera, springa eller cykla, ensam eller tillsammans med andra dygnet runt mellan 1 april och 6 november.

 

Håll koll på registreringarna och utmana era konkurrenter

Genom vår hemsida har ni en enkel och smidig översikt på hur många checkpoints era medarbetare har registrerat. Här kan ni även följa andra organisationer och skapa interna lag mellan olika avdelningar. Varför inte sporra era medarbetare med ett internt pris för bästa avdelning?


Statistik friskvårdsutmaningen

 

Hittaut i hela Sverige

Friskvårdsutmaningen i Skåne är inte begränsad till ett specifikt projekts checkpoints. Det är därmed även möjligt för era medarbetare på andra platser i Sverige att delta genom att registrera checkpoints på sin lokala ort. 2021 fanns Hittaut på fler än 80 orter. I Skåne kommer Hittaut Skåne finnas i 23 kommuner.

Friskvård och fortbildning

Förutom alla positiva effekter som fysisk rörelse och vistelse i naturen ger så erbjuder Hittaut Skåne även en möjlighet till fortbildning. Ett stort antal av våra 500 checkpoints är placera tillsammans med lokala hembygds- och naturskyddsföreningar vid platser med höga kultur- och naturvärden. I appen hittar ni korta informationstexter som berättar mer om platsen.

Det här ingår i friskvårdsutmaningen: 
  • Support för att starta upp Hittauts friskvårdsutmaning.
  • Tillgång till statistik på era medarbetare samt antalet registrerade checkpoints.
  • Möjligheten att skapa interna lag och utmaningar.
  • Tillgång till alla checkpoints och kartor via vår app Hittaut.

Vad kostar det att delta? 

Kostnaden avgörs av er organisations storlek. Vi tar en startavgift 5 000 kr och därefter tillkommer det en deltagaravgift på 30 kr deltagare. Se prisexempel nedan:


1 till 100 deltagare, 5 030 kr - 8 000 kr

101 till 1 000 deltagare, 8 030 - 35 000 kr 


Kvinna registrerar checkpoint

Vill ni få mer information eller anmäla er organisation till friskvårdsutmaningen?

Kontakta projektledare Robert Lood via Hittaut@skanesof.se för mer information

Vid anmälan vill vi veta följande:  

Hittaut Skåne drivs av Skånes Orienteringsförbund i samverkan med Skånes Hembygdsförbund och Naturskyddsföreningen Skåne.

  • Er organisations namn.
  • Kontaktuppgifter till ansvarig inom organisationen.
  • Om ni vill skapa interna lag inom organisationen.
  • Om ni är intresserad av en digital uppstartsträff.


Våra partners