Friskvårdsutmaningen

Hittauts Friskvårdsutmaning vänder sig till företag och organisationer som vill erbjuda en rolig och flexibel friskvårdsaktivitet för sina anställda.


Som Hittaut med bonusfunktioner!

  • Dela in medarbetarna/eleverna i lag och skapa en utmaning mellan olika avdelningar/klasser
  • Utmana andra företag/skolor på orten
  • Särredovisad och mer ingående statistik på person-, lag- och företags-/skolnivå
  • Möjlighet att boka ett introduktionstillfälle för de anställda/eleverna om orientering och Hittaut
  • Vinstdragningar eller pris till bästa företag/skola för att öka motivationen

2 av 3 anser sig motionera mycket eller lite mer tack vare Hittaut

EN FRISKVÅRDSAKTIVITET SOM PASSAR ALLA

Hälsosamma levnadsvanor främjar en god hälsa och för det är tillgång till hälsosamma miljöer och aktiviteter en förutsättning. Det menar Folkhälsomyndigheten i ett av folkhälsopolitikens målområden. Hittaut är Svenska Orienteringsförbundets bidrag till folkhälsan: en friskvårdsaktivitet som riktar sig till allmänheten, företag, organisationer och skolor. Alla kan delta på sina villkor.

VAR? 

Hittaut finns på drygt 90 platser runt om i landet.

NÄR? 

Hittaut är tillgängligt dygnet runt. Säsongen sträcker sig från april till oktober, med några lokala avvikelser.

HUR? 

Det går att delta själv eller tillsammans med andra. Det går att hitta ut till fots, på hjul eller annat sätt som ger motion. Vissa checkpoints är tillgängliga med rullstol, barnvagn och cykel.

VARFÖR? 

Fysisk aktivitet ökar det psykiska och fysiska välmåendet. Att investera i friska och sunda medarbetare är i förlängningen även en investering i företaget.

Hittaut kräver inte några förkunskaper inom orientering. Det finns checkpoints i fyra olika svårighetsnivåer så den ovane kan börja med de gröna som är lättast. Som extra trygghet finns möjlighet att slå på GPS-positionen i Hittautappen och på så vis få hjälp med var man är.

INTRESSERADE?

Är ert företag intresserade av att delta i friskvårdsutmaningen eller vill veta mer kring vad det kostar? Ta kontakt med ert lokala projekt eller skicka ett mejl till kontakt@orientering.se för mer information

Hittaut Sverige Nationella friskvårdsutmaning

Är en projektort på Hittaut med syfte att samla Svenska Orienteringsförbundets nationella friskvårdsutmaning. Här deltar nationella och internationella företag och organisationer med kontor på flera orter runt om i Sverige.

Hittauts friskvårdsutmaning vänder sig till företag och organisationer som vill erbjuda en rolig och flexibel friskvårdsaktivitet för sina anställda.

Hittaut Sverige är en projektort på Hittaut med syfte att samla Svenska Orienteringsförbundets nationella friskvårdsutmaning. Här deltar nationella och internationella företag och organisationer med kontor på flera orter runt om i Sverige.

Projektet har inga egna checkpoints som kan besökas fysiskt, deltagaren hänvisas vidare till de checkpoints som finns i de närmare 90 lokala Hittautprojekten sprida över hela Sverige.

Våra partners