Partners

Stort tack till våra sponsorer och partners som gör det möjligt för oss att arrangera hittaut i Lindome och Kållered!  


Huvudpartner Hittaut Lindome/Kållered

Hittaut Lindome/Kållered får bidrag av LONA. 

LONA - den lokala naturvårdssatsningen - är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Lona

Guldpartner

Svenska Kyrkan - Lindome och Kållereds Församling

Silverpartner

Johanneskyrkan, Lindome

Apoteket Lindome

Glasögonmagasinet fd Optikkällaren

Våra partners