Partners

Vi tackar våra partners som gör det möjligt för oss att genomföra Hittaut.


Huvudpartner Hittaut Lindome/Kållered

Hittaut Lindome/Kållered är en del av den lokala naturvårdssatsningen, LONA - bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

LonaGuldpartner

Svenska Kyrkan - Lindome och Kållereds Församling

Johanneskyrkan

Silverpartner

Glasögonmagasinet

Spinneriet, Lindome

Bronspartner

Lilla Gummans Gelato

Våra partners