Friskvårdsutmaningen/ Skolutmaningen/ Föreningsutmaningen

Skapa förutsättningar för pigga och sunda medarbetare och elever genom att använda hittaut som friskvårdsaktivitet på din arbetsplats, på din skola eller i din förening. Skapa lag inom företaget/arbetsplatsen/skolan/föreningen och peppa varandra och samla checkpoints tillsammans. 

Hittaut är en friskvårdsaktivitet för arbetsplatser, skolor och föreningar som skiljer sig från stegräkningstävlingarna. Hittaut aktiverar både kropp och hjärnan. Alla kan delta, oavsett tidigare orienteringserfarenheter eller vilken nivå man vill motionera på. 

Skolutmaningen och Föreningsutmaningen är gratis för skolor och föreningar medan företag/arbetsplatser betalar en summa för att delta i Friskvårdsutmaningen. Kontakta arrangören för mer information. 

Som hittaut - med bonusfunktioner!

  • Peppa varandra att hitta checkpoints
  • Särredovisad och mer ingående statistik på person-, lag- och företags-/skol-/föreningsnivå
  • Dela in medarbetarna/eleverna i lag och skapa en utmaning mellan olika avdelningar/klasser

Låter det som något för er?

Kontakta oss på linkoping@hittaut.nu

2 av 3 anser sig motionera mycket eller lite mer tack vare hittaut

Våra partners