Friskvårdsutmaningen/ Skolutmaningen

Skapa förutsättningar för pigga och sunda medarbetare och elever genom att använda hittaut som friskvårdsaktivitet på ditt företag eller din skola. Skapa lag inom företaget och utmana andra avdelningar eller samla checkpoints tillsammans mot ortens övriga företag. Skolklasser kan tävla mot varandra, andra skolor eller mot sina lärare.

Hittaut är en friskvårdsaktivitet för skolor och arbetsplatser som skiljer sig från stegräkningstävlingarna. Hittaut aktiverar både kropp och knopp. Alla kan delta, oavsett tidigare orienteringserfarenheter eller vilken nivå en vill motionera på. Skolutmaningen är gratis för skolor medan företag betalar en symbolisk summa för att delta i Företagsutmaningen. Kontakta arrangören för mer information. 


Som hittaut - med bonusfunktioner!

  • Dela in medarbetarna/eleverna i lag och skapa en utmaning mellan olika avdelningar/klasser
  • Utmana andra företag/skolor på orten
  • Särredovisad och mer ingående statistik på person-, lag- och företags-/skolnivå
  • Möjlighet att boka ett introduktionstillfälle för de anställda/eleverna om orientering och hittaut
  • Vinstdragningar eller pris till bästa företag/skola för att öka motivationen


Låter det som något för er?

Kontakta oss på varberg@hittaut.nu

2 av 3 anser sig motionera mycket eller lite mer tack vare hittaut

Våra partners