Friskvårdsutmaningen/ Skolutmaningen

Skapa förutsättningar för pigga och sunda medarbetare och elever genom att använda hittaut som friskvårdsaktivitet på ditt företag eller din skola. Skapa lag inom företaget och utmana andra avdelningar eller samla checkpoints tillsammans mot ortens övriga företag. Skolklasser kan tävla mot varandra, andra skolor eller mot sina lärare.

Hittaut är en friskvårdsaktivitet för skolor och arbetsplatser som skiljer sig från stegräkningstävlingarna. Hittaut aktiverar både kropp och knopp. Alla kan delta, oavsett tidigare orienteringserfarenheter eller vilken nivå en vill motionera på. Skolutmaningen är gratis för skolor medan företag betalar en mindre summa för att delta i Företagsutmaningen.


SOM HITTAUT - MED BONUSFUNKTIONER!

  • Dela in medarbetarna/eleverna i lag och skapa en utmaning mellan olika avdelningar/klasser
  • Utmana andra företag/skolor på orten
  • Särredovisad och mer ingående statistik på person-, lag- och företags-/skolnivå
  • Skolutmaningen är helt kostnadsfri. Skolorna har fått särskild information om villkoren.


KOSTAR INGET FÖR SKOLAN

Skolutmaningen är helt kostnadsfri. Skolorna har fått särskild information om villkoren. Om den inte nått ut kontakta oss på skelleftea@hittaut.nuAVGIFT FÖR FRISKVÅRDSUTMANINGEN

För Friskvårdsutmaningen gäller att vi har en generell startavgift på 1000 kr/företag. I avgiften ingår 10 registrerade medarbetare. För registrerade medarbetare över 10 st erlägger ni 50 kr/st.

Företaget/organisationen skriver själv ut kartor från vår hemsida. Vi kan skriva ut kartor för 15 kr/st. Vill ni ha ytterligare service med t ex att vi kommer och berättar om hittaut/orientering så har vi självkostnadspris på detta.


Låter det som något för er?

Kontakta oss på skelleftea@hittaut.nu


2 av 3 anser sig motionera mycket eller lite mer tack vare hittaut

Våra partners