Vinstdragning

Registrera checkpoints för chansen att vinna priser!

Skapa ett hittautkonto och registrera bokstavskoden på de checkpoints du hittar, så är du automatiskt med i utlottningen av fina priser. Ju fler checkpoints du registrerar, desto större är chansen att vinna. Varje registrerad checkpoint motsvarar en lott. Att besöka samma checkpoint flera gånger ökar inte chansen att vinna. Däremot är en registrerad checkpoint med i samtliga utlottningar från dagen den registrerats.

Om du inte redan har ett hittautkonto, skapa ett här.

Vinsterna och vinnare presenteras här på hemsidan. Vinnarna meddelas per mail, så var noga med att du uppgett en aktuell e-postadress på ditt hittautkonto. Har du inte angett e-postadress försöker vi nå dig på annat sätt. Vinnarna informeras om var priserna finns att hämta, eller att de skickas med post.

Vinsterna går inte att lösa in mot kontanter.

Koden du registrerar består av bokstäver. På checkpointstolpen finns en siffra som motsvarar nummermarkeringen på kartan. Siffran bekräftar att du har hittat rätt! Det finns även en bokstavskod bestående av en eller två bokstäver, som du registrerar vid aktuell checkpointsiffra i kartvyn på hemsidan/i appen eller under min sida. Du behöver ha ett hittautkonto och vara inloggad när du registrerar checkpoints.Våra vinstsponsorer

COOP

BODA BORG
SPORTCITY

MEDLEFORS

SVENSKA KYRKAN (caféer)

Vinstdragningsdatum

1 JULI - 15 AGUSTI - 14 OKTOBER

Vinnare

1 JULI

COOP

Michael Karlberg, Mikael Lind, Emilia Eriksson, Markus Nordqvist, Roger Nilsson

SVENSKA KYRKAN (caféer)

Inger Lundmark, Åsa Markusson, Conny Lindholm, Åke Stenlund, Stina Burström

MEDLEFORS

Ewa Lundmark, Magnus Bergner, Ingrid Lindqvist, Helena Wännström

SPORTCITY

Erik Hultqvist, Kalle Jegers, Lars-Göran Marklund, Maria Hurtig, Jenny Andersson

VISIT

Jana Kominkova, Agneta Vennberg, Johan Zetterlund, Margaretha Hedström, Eyvind Kourtopoulos

TRÄBROARNA RUNT - VINSTER DIREKT FRÅN VISIT SKELLEFTEÅ

Gun-Mari Lindqvist, Olov Burström, Tomas Lindström

15 AUGUSTI


14 OKTOBER
Våra partners