Stjärnkampen

PreO

Skapad av

Team Stjärnkampen

Förberedelse
Förberedelse: Mycket
Träningspass
Träningspass: Helt
Gott och blandat
Kategori: Gott & Blandat

Detta uppdrag är arkiverat

Om uppdraget

Precisionsorientering (PreO) är en av de fyra grenarna inom orientering. I PreO är kartkunskap och kartläsningsförmåga i fokus när du ska avgöra vilken av flera tätt sittande kontrollskärmar som sitter rätt, det vill säga den kontrollskärm som är markerad som kontroll på kartan. I det här uppdraget ska ungdomarna få prova en variant, nämligen linjeorientering där det gäller att ha full koll på kontrollbeskrivningen. Syftet blir att öva på att tyda och förstå kontrollbeskrivningens alla rutor och symboler men också att träna orientering på ett roligt och annorlunda vis.  

Steg för Steg

  • Välj ett lämpligt område och markera en slingrande linje i skogen alternativt längs ett elljusspår om ni hellre vill att passet ska fokusera på löpning. Placera därefter ut ett antal kontroller längs linjen enligt kartexemplet. Längden och svårighetsnivån på linjen och antalet kontroller anpassar ni efter träningspassets längd. Skapa även en kontrollbeskrivning som tydligt beskriver kontrollens placering.  

  • Sätt ut alla kontroller (en skärm vid respektive kontrollpunkt) där några sitter korrekt enligt kontrollbeskrivningen och några fel. Notera vilka kontroller som är rätt respektive fel. 

  • Innan ungdomarna springer i väg går ni tillsammans igenom en kontrollbeskrivning och pratar om vad de olika rutorna betyder, vilken information man kan utläsa, osv. Till er hjälp kan ni kika på denna kontrollbeskrivning.  

  • Ungdomarna genomför banan, springer längs linjen och stannar upp när de kommer till en kontroll. Där ska de avgöra om skärmen sitter rätt eller fel genom att läsa kontrollbeskrivningen noga. De noterar sedan med en penna på kartan om kontrollen sitter rätt eller fel. 

  • Gå igenom banan tillsammans efteråt och rätta svaren.  

Att tänka på

Ett förslag är att ledaren fotograferar alla kontroller vid utsättning så kan ni enklare diskutera placeringen vid genomgången efteråt.  

Det här behöver ni


  • Karta med tillhörande kontrollbeskrivning 

  • Kompass 

  • Pennor till alla ungdomar 

Ladda ner PDF