Orientering i skolan

Inomhusorientering

Om övningen

Inomhusorientering växer och har blivit ett mycket populärt och utmanande alternativ till traditionell orientering. Det är intensiv orientering med karta i en trygg miljö. Alla jobbar efter förmåga och det är svårt att hålla koll på hur andra ligger till.

Förberedelser

Fixa kartor, lägg banor och ta fram kontrollmarkeringar. Ställ fram rätt antal redskap till de olika badmintonplanerna. Här finns kopieringsunderlag till ett antal olika banor beroende på hur många planer som används. 

Kartklipp

Två planer

Tre planer

Fyra planer

Genomförande

1

Fördela eleverna i grupper, gärna lika många grupper som antal badmintonplaner.

2

Låt grupperna möblera och lägga ut kontrollmarkeringar på vars sin badmintonplan.

3

Lägg ut kartorna i olika lådor, en låda per bana.

4

Samla eleverna vid start/målområdet och låt sedan eleverna springa så många banor de hinner.

5

Observera hur eleverna jobbar med kartkontakten och hur de passar kartan.

6

Avsluta med att låta eleverna plocka in de kontrollmarkeringar och redskap som de satt ut.

7

Om det finns tid över kan eleverna rita in egna linjer på tomma mallkartor som de sen byter med varandra och förflyttar sig efter.

Det här behövs

  • Idrottshall med 2 – 5 badmintonplaner.
  • Redskap enligt kartorna.
  • Kartor över respektive badmintonplan.
  • Förbered kontrollmarkeringar: bokstäver, stiftklämmor eller helst SportIdent.

Tips

Vid tidtagning kan eleverna springa samma bana flera gånger för att förbättra sin egen tid eller utmana en kompis.

Med is på hockeyrinken kan det bli en trevlig skridskoorientering.

Finns inga badmintonplaner att nyttja kan man använda varianten till höger. Markera linjerna med rep för att få en tydlig kvadrat att orientera i. Som ytterlinje kan man till exempel använda linjer på en fotbollsplan eller sargen på en hockeyrink.