Orientering i skolan

Lärarfortbildningar

Lärarfortbildning i orientering och kartkunskap

Sedan 2011 har Svenska Orienteringsförbundet erbjudit lärarfortbildningar i orientering och kartkunskap för att hjälpa landets grundskolelärare att nå målen i läroplanen. Exempelvis finns det tydliga kopplingar till kartkunskap i såväl idrottsämnet som geografiämnet. Under en fortbildningsdag får du inspiration samt konkreta tips och metoder för hur du kan arbeta med orientering och grundläggande kartkunskap på din skola. 

Är du intresserad?

Nedan presenteras de fortbildningsdagar som är planerade framöver. Om ni är minst tio lärare på din skola eller i din kommun som önskar gå en fortbildning så kommer vi ut till er. Hör av er till Johanna Wallinder.

Inbjudan

Klicka på boxarna nedan så kommer du till inbjudan där du också kan anmäla dig till någon utav våra fortbildningar. Varmt välkommen!

Nyhet - Skolsäcken!

Skolsäcken ingår till alla anmälda skolor. Den innehåller konkret pedagogiskt och didaktiskt material som du som lärare kan nyttja direkt efter genomförd lärarfortbildning. Vi hoppas att du som deltar på lärarfortbildningen får nytta av innehållet i skolsäcken samt att den kan inspirera övriga kollegor på din skola att arbeta med orientering och kartkunskap i sina respektive ämnen.

Skolsäcken.jpg