Orientering i skolan

Banor

Tips för att lägga en bana

Vid planering av övningar är det viktigt att anpassa sig efter de unika förutsättningar som varje skola har. Banans svårighetsnivå ska alltid utformas efter elevernas färdighet. Vi förespråkar varianter på kortare övningar/slingor jämfört med att skicka ut eleverna på en lång bana. Detta för att kunna ha tätare återkoppling med eleverna.  

Slingor

Undvik att lägga långa banor, det skapar lätt osäkerhet och oro hos eleverna. Gör istället banor med flera slingor där eleverna hela tiden känner sig trygga och upplever stimulans genom att få starta om på en ny slinga. 

Stjärnorientering

Stjärnorientering är en metod som kan användas på alla nivåer och är speciellt lämplig att använda då nya färdigheter ska läras in. Vid en stjärnorientering återvänder eleverna till startpunkten efter varje kontroll. Fördelarna med detta är flera, exempelvis får du möjlighet att instruera och ge tips till flera elever vid fler tillfällen. Genom att ha olika svårighetsgrad på kontrollerna kan du också individanpassa övningen.

Läs mer om olika svårighetsnivåer.

Purple Pen

Vad är Purple Pen?

Purple Pen är ett gratis banläggningsprogram framtaget för banläggning till tävlingsorientering. Programmet är nedladdningsbart, självinstruerande och fungerar bra att använda när man förbereder övningar och banor till skolorientering.

Hur fungerar det?

Med hjälp av programmet kan du lägga banor, göra kontrollbeskrivningar, redigera kartan och lägga till specialsymboler. Klicka på länken nedan så kommer du till en lathund där du får hjälp och guidning i hur du använder Purple Pen.

Instruktionsvideo Purple Pen