Orientering i skolan

Kartor

Olika typer av kartor

Skolgård

Skog

Sprint

Inomhus

Läs mer om våra kartor

Skolgård

En skola har ofta stor nytta av en karta över skolgården där eleverna kan träna kart- och orienteringskunskap i en bekant och trygg miljö. Vanligtvis tar en skola hjälp av en lokal orienteringsförening för att rita en skolgårdskarta.  Om det inte finns någon orienteringsförening i närheten kan skolan bekosta kartritningen själv genom att skapa kontakt med en orienteringsungdom som får i uppdrag att rita en skolgårdskarta (kan vara ett perfekt sommarjobb).

Skog

Kartor över närliggande skogsområden nyttjas ofta flitigt för barn- och ungdomsträningar av orienteringsföreningarna. Det finns internationella kartnormer som orienteringsföreningar använder sig av vid framtagning av kartor där normerna skiljer sig något åt beroende på typ av karta.

Sprint

Inom orienteringssporten finns det numera en tävlingsdisciplin som heter sprint. Kartan är ofta i stads- och parkmiljöer. Dessa kartor kan vara mycket användbara för skolor. Karttecknen skiljer sig något från skogskartorna. Var därför noga med att lägga med en teckenförklaring vid nyttjande av en sprintkarta.

Inomhus

Det kan vara mycket värdefullt för en skola att rita en skalenlig mallkarta över idrottshallen. Till exempel finns linjerna på golvet och ribbstolarna med på kartan. När kartan ska nyttjas ritas dessutom olika karttecken in på kartan som motsvaras av utplacerade terrängföremål så som bänkar, mattor, rockringar och likande.

Hitta karta

På Omaps kan du enkelt se om det finns någon tillgänglig karta nära din skola. Läs mer på Omaps.