Orientering i skolan

Tips

Pedagogiska tips

Det är viktigt att de första övningarna läggs i en för eleverna välkänd och trygg miljö. Starta i det egna klassrummet, gå vidare till gymnastiksalen och sedan ut på skolgården och skogen. Gå igenom varje övning noggrant så att alla vet vad de skall göra och visa gärna praktiskt. När det är dags för övningar i närområdet är det viktigt med tydliga begränsningslinjer, exempelvis vägar eller sjöar. Det är också viktigt att gå igenom banan och dess begränsade område med eleverna innan start. Begränsningslinjerna skapar trygghet både för eleverna och läraren. Ett sista tips är att aldrig låta eleverna dela på en karta utan vid en orienteringsövning bör de alltid ha vars en egen karta. 

Passa kartan

Kartan kan ses som olika pusselbitar som tillsammans bildar verkligheten. För att passa kartan ska den röda kompassnålen  alltid peka uppåt på kartan. Det kan vara bra idé att rita ett rött sträck överst på kartan så kan eleverna alltid följa mantrat "rött mot rött". 

OIS rött mot rött

Hand- och tumgrepp

Att vika kartan så att den är enkel att hålla i handen kallas för handgrepp. Om tummen dessutom hålls där du är och hela tiden flyttas allt eftersom du förflyttar dig i terrängen kallas detta för tumgrepp. Om tummen inte följer med på kartan där du är behöver du hela tiden börja om och leta på kartan var du befann dig senast.  

Här finns tips vid banläggning.

Praktiska tips

Kartan

Nästan alla orienteringskartor görs idag i ett datorprogram som heter OCAD. I programmet kan kartan anpassas i både storlek och skala, vilket skapar bra förutsättningar för elevernas inlärning. Sträva en kartan i A5-storlek så att den enkelt passar i elevens hand. Kartan är en färskvara, se till att ha en uppdaterad karta som stämmer med verkligheten. Givetvis ska kartan vara i färg. Kartan får inte kopieras.

Kontrollmarkeringar

Startpunkten markeras med en triangel med spetsen åt det håll där första kontrollen är. Färgen är röd eller rödviolett. Välj en lämplig startpunkt där eleverna har lätt att läsa in sig. Kontrollringen ska centreras med kontrollföremålet mitt i ringen. Mål är markerad med en dubbelcirkel. Vid övningar då det blir svårt att få in målmarkeringen på kartan, exempelvis vid stjärnorientering, kan denna tas bort.

Plastficka

För att kartan inte ska bli smutsig, fuktig eller trasig bör den stoppas i en plastficka.

Kontrollkort

Vid kontrollerna finns en stämpel eller bokstav som eleverna ska stämpla med alternativt skriva av på sitt kontrollkort. Detta för att bevisa att de varit vid kontrollen. 

Beställ kontrollkort

Kartförvaring

Vid stjärnorientering är det praktiskt att använda plastbackar till förvaring av kartorna. Varje karta har sin egen back, kartans baksida är märkt med en siffra. Samma siffra är också märkt på korgen. Enkelt för både eleverna och läraren.

Lagom stora grupper

När olika moment ska läras ut är det svårt att ha stora grupper. Dela därför upp eleverna i flera grupper och låt dem besöka stationer med enkla övningar som sköter sig själva.

Kartteckenstafett

Ett enkelt sätt att lära in karttecken är genom ett material som heter "Kartteckenstafett”. Ett tips för att bevara kartteckenstafetten under en längre tid är att laminera korten och samtidigt numrera olika uppsättningar så att korten inte blandas ihop. Det behövs två uppsättningar för att köra kartteckenstafetten med två grupper samtidigt.

Beställ kartteckenstafett

Kontrollutsättning

För att göra en övning lätt att arrangera kan du använda plastskärmar, där du i varje skärm sätter ett snöre med en klädnypa i. Skriv en siffra eller bokstav på plastskärmarna. När du sätter ut övningen sätter du klädnyporna i jackan vilket gör det enkelt att sätta ut och plocka in. Tänk på att ha korta snören så de inte trasslar ihop sig.

Beställ plastskärmar

Klädsel

Eleverna bör ha heltäckande och oömma idrottskläder på sig då de vistas i skogen. Med heltäckande klädsel menas långa byxor och t-shirt eller långärmad tröja/jacka. Löparskor är att rekommendera. 

Litteratur

Det finns en bok som heter Orientera i skolan där du får liknande tips som på den här plattformen fast i fysiskt format. 

Beställ boken

Läs mer

Friluftsdag

Snart kommer tips på hur du kan arrangera en friluftsdag på din skola.