Orientering i skolan

Övningsbank

Om våra övningar

I kursplanen finns inga direktiv på var kart- och orienteringskunskapen ska bedrivas utan det gäller att anpassa undervisningen efter egna förutsättningar. I övningsbanken finns en mängd olika övningar samlade och kategoriserade efter miljö. Alla övningar går att variera från grön till gul svårighetsnivå. Justera och utveckla gärna övningarna på egen hand för att optimera just er undervisning.

Läs mer om svårighetsnivåer.

Övningsbank

Skog

Orientering i skogsmiljö kopplar ihop kursplanens kunskapsmål inom både friluftsliv och förmågan att kunna orientera sig i känd respektive okänd miljö.

Rita in vägen

Kunskapskontroll på elevernas kartförståelse och kartläsningsförmåga.  

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Rita en egen karta

Eleverna ritar en egen karta över ett skogsområde för att förstå kartans uppbyggnad av färger och tecken.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Rävorientering

Välja väg och träna kartförståelsen.

Välj svårighetsnivå på övningen
Gul

Kompassriktning

Här får eleverna lära sig att ta ut en kompassriktning. 

Välj svårighetsnivå på övningen
Gul

Pokerorientering

Variant av orientering där eleverna dessutom ska samla olika spelkort.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Kontrollplock

Välja väg och träna kartförståelse. 

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Treklövern

Förstå vikten av att alltid ha kartan passad.

Välj svårighetsnivå på övningen
Gul

Sätta ut och plocka in

Eleverna tränar på att hänga ut och plocka in kontrollmarkeringar. 

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Linjeorientering

Att träna kartläsning, gena och snedda mot tydlig ledstång.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Stad

Kartan som används vid stadsorientering skiljer sig en del från övriga kartor men att kunna orientera sig i stadsmiljö kan vara till stor nytta i vardagen.

Rapportorientering

Här får eleverna träna på kartläsning

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Sprintstafett

En rolig stafett där karttecken, passa kartan och kartförståelsen tränas.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Skolgård

För nybörjare och ovana elever rekommenderas att skapa övningar i områden där eleverna känner sig trygga, exempelvis på skolgården.

Bygga litet landskap

Förstå kartans uppbyggnad samt att kartan är en förminskning av verkligheten.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön

Hitta rätt kontroll

Välj väg och träna kartförståelse.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit

Labyrinten

Förstå vikten av att alltid ha kartan passad.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön

Rapportorientering

Här får eleverna träna på kartläsning

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Sprintstafett

En rolig stafett där karttecken, passa kartan och kartförståelsen tränas.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Pokerorientering

Variant av orientering där eleverna dessutom ska samla olika spelkort.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Bygga stort landskap

Eleverna får bygga upp ett eget landskap för att förstå kartans uppbyggnad samt att kartan är en förminskning av verkligheten.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön

Stjärnorientering

Förstå vikten av att alltid ha kartan passad.

Välj svårighetsnivå på övningen
Vit

Linjeorientering

Att träna kartläsning, gena och snedda mot tydlig ledstång.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Park

Om skolan ligger i närheten av en park med karta kan skolorientering i parkmiljö vara ett mycket bra steg mellan skolgården och skogen. 

Rapportorientering

Här får eleverna träna på kartläsning

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Sprintstafett

En rolig stafett där karttecken, passa kartan och kartförståelsen tränas.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Pokerorientering

Variant av orientering där eleverna dessutom ska samla olika spelkort.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Kontrollplock

Välja väg och träna kartförståelse. 

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Inomhus

Idrottshallen eller klassrummet fungerar utmärkt för att väcka elevernas nyfikenhet och förståelse för kartan.

Miniorientering

Att förstå kartans uppbyggnad och funktion.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön

Ormen långe

Eleverna tränar karttecken på ett roligt sätt. 

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön

Kartteckenstafett

Eleverna tränar karttecken på ett roligt och fartfyllt sätt. 

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön

Kartteckenmemory

Eleverna tränar karttecken på ett roligt och fartfyllt sätt. 

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön

Inomhusorientering

Träna kartförståelse både genom att bygga upp ett landskap efter en kartmall och under förflyttning. Träna tumgrepp och att passa kartan.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Linjeorientering

Att träna kartläsning, gena och snedda mot tydlig ledstång.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Bygga stort landskap

Eleverna får bygga upp ett eget landskap för att förstå kartans uppbyggnad samt att kartan är en förminskning av verkligheten.

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön

Sätta ut och plocka in

Eleverna tränar på att hänga ut och plocka in kontrollmarkeringar. 

Välj svårighetsnivå på övningen
Grön Vit Gul

Orientering för alla åldrar

OIS Karta

Årskurs 1-3

Att orientera sig i närmiljö och förstå enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

OIS Mark

Årskurs 4-9

Att orientera sig i natur- och utemiljö med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

OIS Kompass

Årskurs 7-9

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan digitala verktyg.