Orientering i skolan

Läroplan

Centralt innehåll Idrott och hälsa

OIS Karta

Årskurs 1-3

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som be­skriver läge, avstånd och riktning.

OIS Mark

Årskurs 4-6

Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan stöd av digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och sym­bo­ler.

OIS Kompass

Årskurs 7-9

Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.

Centralt innehåll Geografi

Lärare 1

Årskurs 1-3

Jordgloben, analoga och digitala kartor samt storleksrelationer och väder­streck. Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven.

Skog

Årskurs 4-6

Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, färger, sym­boler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Kompass

Årskurs 7-9

Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras egenskaper. Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de används i samhället.

Betygskriterier Idrott och hälsa

Betygskriterier årskurs 6

E

Eleven genomför aktiviteter i natur- och utemiljö på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden.

C

Eleven genomför aktiviteter i natur- och utemiljö på ett fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden.

A

Eleven genomför aktiviteter i natur- och utemiljö på ett väl fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden.

Betygskriterier årskurs 9

E

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

C

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

A

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett väl fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Betygskriterier Geografi

Betygskriterier årskurs 6

E

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och förklara förhållanden på olika platser och i olika regioner.

C

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och förklara förhållanden på olika platser och i olika regioner.

A

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett väl fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och förklara förhållanden på olika platser och i olika regioner.

Betygskriterier årskurs 9

E

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera förhållanden på olika platser och i olika regioner.

C

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera förhållanden på olika platser och i olika regioner.

A

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett väl fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera förhållanden på olika platser och i olika regioner.

Exempel på undervisningsinnehåll (idrott och hälsa, geografi)

Årskurs 4-6

 • Väderstrecken
 • Kartans färger och tecken och kartans uppbyggnad
 • Passa kartan med hjälp av verkligheten och väderstrecket norr
 • Att ta sig mellan flera punkter
 • Använda olika typer av kartor, analoga och digitala
 • Använda topografisk karta, träna på att rita topografisk karta över ett område

Årskurs 7-9

 • Passa kartan med hjälpmedel, exempelvis kompass
 • Kartans topografi och höjder
 • Att ta sig mellan flera punkter och välja bäst väg
 • Topografiska och tematiska kartor
 • Digitala och analoga kartor, GIS