Orientering i skolan

Kartteckenstafett

Om övningen

I den här övningen får eleverna träna på de olika karttecknen som finns på en orienteringskarta. Kartteckenstafett är en bra övning som passar till uppvärmning eller när det är en kort stund kvar av lektionen. Det är även ett bra sätt att repetera karttecken under hela året.

Förberedelser

Till denna övning krävs ett material som heter kartteckenstafett som finns att köpa på SISU Idrottsböcker. Det behövs en uppsättning per lag om max 10 elever. 

Kartklipp

På kortets baksida står ett ord på ett annat karttecken.

Genomförande

1

Dela in eleverna i lag. Ställ varje lag i en ring.

2

Lägg ut korten i mitten av ringen med karttecknet uppåt.

3

Den första personen i varje lag får i uppgift att hitta karttecknet för till exempel hus/byggnad.

4

Den första personen tar sig fram till karttecknen, letar upp rätt kort, tar sig tillbaka till sin plats och springer ett varv runt sitt eget lag innan hen lämnar över kortet till den andra person.

5

Den andra personen vänder på kortet, läser på baksidan vilket karttecken som ska hittas, tar sig fram till karttecknen, lägger tillbaka kortet som hen fick från första personen med karttecknet uppåt, letar upp ”sitt” karttecken, tar med sig det, springer ett varv runt sitt eget lag och lämnar sedan över kortet till den tredje personen.

6

Stafetten fortsätter fram till dess att det första kortet blir taget igen (det karttecken som den första personen letade upp i början av stafetten).

7

Det är viktigt att det hela tiden blir rätt kort som tas annars blir övningen fel. Låt hela laget hjälpas åt så att det blir rätt.

Det här behövs

  • En eller flera kartteckenstafetter som finns att köpa på SISU Idrottsböcker.
  • Eventuellt en affisch över alla karttecken.

Tips

Laminera gärna korten, då håller de bättre.

Övningen fungerar lika bra inomhus som utomhus.

Är eleverna osäkra på karttecken kan en kartteckenaffisch sättas upp i närheten av där karttecknen ligger utlagda.