Orientering i skolan

Bygga stort landskap

Om övningen

Den här övningen går ut på att eleverna ska förstå hur en karta är uppbyggd och att kartan är en förminskad bild av verkligheten.

Förberedelser

Markera en ruta i verkligen med hjälp av till exempel snitselband, hopprep eller pinnar, cirka 15 x 10 meter eller större.

Kartklipp

Hela landskapet

Landskap med höjdformationer

Karta med kontroller

Genomförande

1

Alla elever lägger ut föremål i rutan som de sedan ritar in på kartan på whiteboardtavlan.

2

Diskutera kring föremålens storlek och placering på kartan. Stämmer de i förhållande till varandra?

3

Vrid kartan/whiteboardtavlan 90 grader. Vad händer då?

4

Peka på en plats på kartan som en elev får gå och ställa sig vid, fortsätt tills alla har fått ställa sig vid en plats.

5

Finns tid över kan nu göra en miniorientering där små kontrollmarkeringar/bokstäver läggs ut i landskapet. Markera på kartan var kontrollmarkeringarna är placerade. Eleverna orientera sig i runt i landskapet. Förbered gärna kontrollkortkort där eleverna kan skriva upp bokstäverna. Bokstäverna får gärna bilda ett ord.

Det här behövs

  • Portabel whiteboardtavla
  • Pennor
  • Föremål att lägga ut i landskapet.
  • Något att markera landskapets ytterkanter med. Exempel pinnar, hopprep eller snitselband.

Tips

Låt eleverna själva visa på kartan var kompisen ska gå och ställa sig.

Har ni tillgång till små whiteboardtavlor till alla elever kan de rita sin egen karta.

Övningen går utmärkt att genomföra både inom- och utomhus så länge ytan är tillräckligt stor.