Orientering i skolan

Miniorientering

Om övningen

Den här övningen handlar om att förstå hur en karta är uppbyggd och hur den fungerar. Detta är en av de mest grundläggande delarna i undervisningen. Miljön i klassrummet är känd för eleverna vilket gör det tryggt och enkelt att börja där.

Förberedelser

Låt alla elever tillverka varsin liten orienteringsskärm som ska användas som en kontroll. 

Kartklipp

Verklig bild av klassrummet

Karta över klassrummet

Miniorientering

Genomförande

1

Lägg ett blädderblock på golvet i klassrummet och samla eleverna i en ring runt om.

2

Rita tillsammans en karta över klassrummet. Låt eleverna hjälpa till att komma på saker som ska vara med på kartan.

3

Dela in eleverna i två grupper. Låt den ena gruppen gå ut ur klassrummet medan den andra gruppen sätter ut sina orienteringsskärmar i klassrummet.

4

Eleverna markerar sedan på kartan var skärmarna sitter.

5

De eleverna som fått lämna klassrummet får nu komma in och leta upp de utsatta kontrollerna med hjälp av kartan.

6

Grupperna växlar så att båda får prova att sätta ut skärmar samt leta upp dem.

7

Finns tid över kan eleverna rita egna kartor på ritpapper och göra om övningen parvis.

Det här behövs

  • Blädderblock
  • Ritpapper
  • Pennor

Tips

Som alternativ till blädderblock kan en portabel White board eller surfplatta användas.

Låt en elev i taget peka på en plats på kartan dit någon av kamraterna ska gå och ställa sig.

För att förtydliga att en karta är en förminskning av verkligheten sedd uppifrån kan eleverna ställa sig på stolarna eller bänkarna.