Orientering i skolan

Kompassriktning

OM ÖVNINGEN

När man orienterar sig i stadsmiljö eller i stadsnära skog klarar man sig ofta fint utan kompass om man bara har god kunskap kring hur man passar kartan mot verkligheten. Ska man däremot ut på sjön eller på fjälltur är det en stor trygghet och en god livförsäkring om man har god kunskap kring hur man tar ut en kompasskurs.

Det finns olika typer av kompasser att använda vilket också innebär olika sätt att ta ut kompassriktningen.

Förberedelser

Välj ett lämpligt skogsområde och lägg en bana med några kontroller. Ett annat alternativ är att välja en samlingspunkt och sedan lägga ett antal kontroller runt samlingsplatsen, se kartklippet. Ta fram kompasser till alla elever. 

Kartklipp

Gul nivå

Gul nivå

Gul nivå

Genomförande

1

Berätta för eleverna hur de tar ut en kompassriktning med just den kompassmodellen de använder.

2

Låt eleverna få träna på att ta en kompassriktning mellan olika kontroller.

Det här behövs

  • En karta per elev
  • En kompass per elev

Tips

Sök på internet för att hitta fler beskrivningar över hur man tar ut en kompassriktning.

En bra övning vid en lugnare station på en friluftsdag.