Orientering i skolan

Kontrollplock

OM ÖVNINGEN

Eleverna får ta kontroller utmärkta på kartan i egen takt och ordning. Den här övningen är väldigt flexibel på så sätt att den är enkel att anpassa efter olika nivåer och därför går att individanpassa på ett bra sätt. 

Förberedelser

Markera 10-30 kontrollpunkter på en karta. Anpassa antalet kontroller efter klassens och områdets storlek. Förtydliga kontrollpunkternas placering genom att skapa en kontrollbeskrivning. Skriv ut en karta till respektive elev och placera ut kontrollmarkeringar med stiftklämma eller en bokstav vid varje kontrollpunkt. Förbered kontrollkort och facit. 

Kartklipp

Grön nivå

Vit nivå

Gul nivå

Genomförande

1

Fördela eleverna så att de tar kontrollerna i olika ordning (kan läggas in på kontrollkortet) alternativt låt eleverna själva välja ordning.

2

Dela ut kartor.

3

Skicka iväg eleverna allt eftersom de har planerat sin väg och visat att de kan passa kartan.

4

Låt eleverna ta så många kontroller de hinner utifrån avsatt tid.

Det här behövs

  • En karta per elev
  • Kontrollmarkeringar
  • Kontrollkort
  • Facit

Tips

Variera gärna svårigheterna på kontrollpunkterna där det är möjligt.

Placera gärna starten/samlingsplatsen så centralt som möjligt så att eleverna har nära tillbaka oavsett vilken kontroll de orienterar sig till.