Orientering i skolan

Rävorientering

Om övningen

Det här är en fartfylld övning där alla kan jobba efter egen förmåga. Som lärare är det en rolig övning då man har möjlighet att vara delaktig och få en bra förståelse för hur de olika eleverna orienterar sig. Du som lärare ska nämligen agera räv under övningen. 

Förberedelser

Markera rävens slinga och 10 – 20 kontrollpunkter på en karta, anpassa antalet kontroller efter storleken på klassen och området, se kartexempel. Variera gärna svårigheten på kontrollpunkterna. Förtydliga kontrollpunkternas placering genom att komplettera kartan med en kontrollbeskrivning. Markera kontrollerna med en kodsiffra. Skriv ut en karta per elev och placera ut kontrollmarkeringarna med kodsiffra och stiftklämma vid varje kontrollpunkt. Förbered kontrollkort och gör ett facit över vilka kontroller som har vilka kodsiffror.

Genomförande

1

Ta er gemensamt till starten, dela ut kartor och kontrollkort.

2

Starten går när räven börjar gå. Räven ska nu gå ”rävslingan” medan eleverna varannan gång ska stämpla vid valfri kontroll och varannan gång stämpla vid räven som går slingan med kontrollmarkering/stiftklämma i handen.

3

När räven är klar med rundan är övningen/omgången klar. Det är viktigt att räven anpassar farten efter elevernas nivå så att alla hinner med att orientera sig.

Det här behövs

  • Kartor med inritad slinga och kontroller.
  • Plastfickor
  • Kontrollmarkeringar
  • Kontrollkort
  • Stiftklämmor
  • Facit

Tips

Kör en omgång till där eleverna tar två kontroller mellan besöken hos räven.

Låt räven gå varvet åt andra hållet.

Har man tillgång Sportident kan det med fördel användas istället för stiftklämmor.