Orientering i skolan

Rita en egen karta

Om övningen

I den här övningen ska eleverna rita en egen karta över ett avgränsat område. Syftet är att skapa kunskap om kartans färger och tecken för att få en god förståelse över hur den är uppbyggd. Övningen är också bra som ett test på förståelsen av terrrängföremålens storlek och förhållande till varandra. Man kan säga att övningen på sätt och vis är ett lite omvänt sätt att lära sig att förstå kartan vilket kan vara positivt för en del elever. 

Förberedelser

Hitta ett lämpligt detaljrikt område för övningen som enkelt kan avgränsas med exempelvis stigar. Området ska helst vara i en skogsmiljö med en yta på cirka 50 x 50 meter. Skriv ut en orienteringskarta över området som ska användas som facit. Ska övningen genomföras på grön och vit nivå kan läraren plocka bort terrängföremålen i banläggningsprogrammet och sedan skriva ut vars ett exemplar av kartan till eleverna.

Kartklipp

Facit

Elevkarta vit och grön nivå

Elevkarta gul nivå

Genomförande

1

Dela ut materialet som behövs för övningen.

2

Eleverna ritar en karta så detaljerat som möjligt över området.

3

Inspirera gärna eleverna att även återge höjdformationerna.

4

Tidsbegränsa övningen vid behov.

Det här behövs

  • Ritpapper eller avskalad karta utan terrängföremål
  • Färgpennor
  • Skrivunderlägg, exempelvis en bok eller bricka.
  • Originalkarta över området som används som facit.

Tips

På grön och vit nivå kan eleverna utgå ifrån en utskriven karta där terrängföremålen är bortplockade.

På gul nivå kan eleverna rita sin karta på ett helt blankt ritpapper.

Om skolan ligger centralt kan även en park, stad, bostadsområde, köpcentrum eller större inomhuslokal fungera.