Orientering i skolan

Treklövern

Om övningen

Att ha kartan passad i alla lägen kan jämföras med att hålla en bok åt rätt håll när man läser. Att följa en karta innebär ofta riktningsförändringar vilket gör att man behöver justera passningen av kartan efterhand. Norrpilen på kartan ska alltid peka mot norr oavsett i vilken riktning man förflyttar sig.

Förberedelser

Börja med att bestämma en central start och målplats. Lägg därefter en treklöversövning enligt kartexemplet med två kontroller per bana. Anpassa antal varianter av banor efter antalet elever. Varje kartbild ska bestå av start/mål, två kontroller samt en kontrollbeskrivning. Variera gärna svårigheten på kontrollerna på de olika banorna. Skriv ut kartorna och lägg i plastfickorna. Ordna även kontrollkort och sätt ut kontrollmarkeringarna. Lägg kartorna i plastbackarna och ställ ut dom vid start/målplatsen.

Kartklipp

Gul nivå

Gul nivå

Gul nivå

Genomförande

1

Dela ut kartor och kontrollkort.

2

Fördela eleverna på de olika banorna och skicka iväg dem efterhand som de visat att de passat kartan.

3

Låt eleverna springa eller gå så många banor de hinner.

Det här behövs

  • Kartor med inritade banor.
  • Plastfickor
  • Kontrollmarkeringar med möjlighet till stämpling.
  • Kontrollkort
  • Eventuellt pennor
  • Facit som visar vilka banor som består av vilka nummer/bokstäver.
  • Plastbackar, lika många som antalet olika banor.

Tips

Ställ ut kartbackarna så att de står i rätt riktning mot kontrollen. Då blir det lättare att se om eleverna ger sig av i rätt riktning.

För att underlätta spridningen på eleverna kan man på kontrollkortet markera vilken ordning banorna ska tas.

Om kontrollerna markeras med bokstäver kan de gärna bilda ett ord när alla banor är gjorda.

Genom att vända på ordningen av kontrollerna på de olika banorna kan man enkelt få dubbla antal övningar.