Orientering i skolan

Sätta ut och plocka in

Om övningen

Att sätta ut kontrollmarkeringar är en utmaning för de allra flesta. Det kräver en noggrann orientering för att kontrollmarkeringen ska hamna på rätt ställe. 
I den här övningen kan det vara svårt att hinna med att kolla så att alla gör rätt. Övningen är ändå värd att jobba med då den både är nyttig och utmanande för de flesta elever.

Förberedelser

Markera start/mål (samlingsplats) på kartan samt en eller två kontroller per karta. Anpassa antalet kartor och varianter efter elevantalet. Välj tydliga kontrollpunkter.

Kartklipp

Grön nivå

Vit nivå

Gul nivå

Genomförande

1

Dela in eleverna i par eller små grupper.

2

Fördela kartor och kontrolmarkeringar och släpp iväg eleverna.

3

Skicka iväg eleverna allt eftersom de har planerat sin väg och visat att de kan passa kartan.

4

Låt eleverna sätta ut och ta in ta så många kontroller de hinner utifrån avsatt tid.

Det här behövs

  • Kartor med en eller två markerade kontroller per karta.
  • Kontrollmarkeringar, enkla att bära och sätta upp, anpassat till de olika nivåerna.
  • Inomhus funkar det bra med små laminerade kort som kontrollmarkeringar vilka kan sättas fast med häftmassa.
  • I skogen passar det bra med numrerade snitselband och klädnypa som kontrollmarkeringar.
  • Om ni får tid över är det bra att ha några tomma kartor i beredskap där eleverna själva kan välja kontrollpunkter som de sätter ut. Detta är en bra variant att ha till hands för de som snabbt blir klara med denna eller andra övningar.

Tips

Variera gärna svårigheterna på kontrollmarkeringarna där det är möjligt.

Placera gärna starten/samlingsplatsen så centralt som möjligt så att eleverna har nära till starten/samlingsplatsen oavsett vilken kontroll de orienterar sig till.

Användbar övning för elever som är snabba med andra övningar eller behöver en extra utmaning.

Låt elever som behöver mer utmaning än man kan bjuda på i andra övningar få sätta ut kontroller som du som lärare tar in (eller ta hjälp av en elev som orienterar på fritiden så kan den också få lite extra utmaning). Ha tomma kartor tillhands och individanpassa svårigheten. Bra som utmanande uppgift för de som satsar på höga betyg.