Orientering i skolan

Rita in vägen

OM ÖVNINGEN

Ett enkelt och effektivt sätt att skaffa sig en förståelse för elevernas kunskapsnivå i kartförståelse och kartläsningsförmåga är att som lärare ta täten för en grupp som med penna och karta ska rita in den väg som läraren går. Det går även bra att använda denna övning som en del i bedömningsunderlaget.

Förberedelser

Till denna övning krävs inga förberedelser mer än varsin karta över området.

Kartklipp

Inomhus i gymnastiksalen i en uppbyggd miljö.

Grön nivå

Vit nivå

Gul nivå

Genomförande

1

Dela ut kartor, pennor och skrivunderlägg till gruppen.

2

Tillsammans går ni en promenad där eleverna följer med på kartan var ni går.

3

Gör stopp med jämna mellanrum, be eleverna att passa kartan och markera platsen på kartan där ni stannat.

Det här behövs

  • En karta per elev. Kartskalan får gärna vara relativt stor.
  • En penna per elev.
  • Ett skrivunderlägg per elev.

Tips

Börja enkelt genom att följa tydliga ledstänger och öka svårigheten efterhand.

Stanna upp vid några olika terrängföremål och låt eleverna markera dessa med en ring på kartan.

Med äldre elever kan man utmana genom att följa höjdkurvor.

Ska det användas som kunskapstest kan det vara lämpligt att låta eleverna göra övningen i olika omgångar för att enklare hålla koll på att det blir individuellt arbete.