Orientering i skolan

Labyrinten

Om övningen

Att ha kartan passad i alla lägen kan jämföras med att hålla en bok åt rätt håll när man läser.  Att följa en karta innebär ofta riktningsförändringar vilket gör att man behöver justera passningen av kartan efterhand.  Norrpilen på kartan ska alltid peka mot norr oavsett i vilken riktning man förflyttar sig.

Förberedelser

Lägg ett antal olika banor och enligt kartklippen och skriv ut kartor. Bestäm en lämplig plats för labyrinten och bygg upp ett rutnät. Det går att göra på flera olika sätt, exempelvis med ett rep på marken, med en krita på asfalt, med en pinne i gruset, snitselband på gräs eller tejp inomhus. Det är viktigt att den ena sidan utav rutnätet är riktat rakt mot väderstrecket norr. Markera rutnätets norra sida med ett rött band. Rutnätet behöver vara stort, gärna 2 kvadratmeter per ruta för att undvika trängsel under övningen. Är klassen stor kan det vara en bra idé att förbereda två rutnät. 

Här finns färdiga banor och labyrinter att kopiera. 

Här finns alla karttecken att kopiera.

Kartklipp

Grön nivå

Grön nivå

Grön nivå

Genomförande

1

Hjälps åt att fördela ”karttecknen” i rätt ruta. Placera eventuellt ut markeringar för start och mål.

2

Låt eleverna ställa sig vid startpunkten och sedan orientera sig igenom labyrinten med passad karta.

3

Påminn gärna eleverna om tumgreppet, det vill säga att hålla tummen på den plats på kartan där man befinner sig och flytta efterhand som man själv flyttar sig.

Det här behövs

  • Kartor över labyrinten med ett antal olika banor.
  • Material för att markera rutnätet. Exempel snitselband, krita eller tejp.
  • Eventuellt en markering för start respektive mål.
  • Olika karttecken utskrivna på stort laminerat papper.
  • Har ni tid över kan eleverna få prova att rita in egna linjer på tomma mallkartor som de sen byter med varandra och förflyttar sig efter.

Tips

Låt eleverna ”rita” egna kartor med egna karttecken och linjer.

Låt eleverna jobbaparvis där den ena eleven går banan medan den andra eleven iaktar.