Orientering i skolan

Linjeorientering

Om övningen

I den här övningen får eleverna möjlighet att träna på kartläsning, gena och snedda mot en tydlig ledstång.

Förberedelser

Välj ett lämpligt område och markera en linje eller slinga på kartan. Längs linjen placeras kontroller. Terrängen bör vara anpassad efter elevernas ålder och kunskapsnivå. Sätt ut kontrollmarkeringar och skriv ut kartor. 

Kartklipp

Inomhus i gymnastiksalen i en uppbyggd miljö.

Grön nivå

Vit nivå

Gul nivå

Genomförande

1

Alla elever får varsin karta med en markerad linje eller slinga med kontroller längs.

2

Lärare och eleverna följer sedan tillsammans den inritade linjen på kartan.

3

När det kommer en kontroll stannar läraren upp och frågar eleverna var på kartan de är, vad de olika karttecknen betyder och liknande.

4

Läraren kan då också se om eleverna kan passa kartan.

Det här behövs

  • Kartor
  • Plastfickor
  • Kontrollmarkeringar
  • Kontrollkort
  • Facit

Tips

Eleverna går eller springer själva längs linjen och stämplar vid de olika kontrollerna. Låt eleverna gå eller springa åt båda hållen, detta sparar tid då det går att skicka iväg flera elever samtidigt. Fler elever måste då välja sin egen väg då det inte är lika många framför.

För att öka svårighetsgraden kan några falska kontroller hängas ut.

Eleverna får en karta utan linje. Läraren går i täten och stannar upp ibland och frågar eleverna var på kartan är vi, vad de olika karttecknen betyder med mera.