Orientering i skolan

Bygga litet landskap

Om övningen

Att bygga landskap och rita en egen karta är kanske den första kontakten eleverna får med kartan. Syftet med den här övningen är att få en grundförståelse för vad en karta är och varför den är spännande att behärska.

Förberedelser

Hitta en lämplig plats att bygga landskapen på, exempelvis i ett skogsbryn. Dela in klassen i grupper om 3-5 elever och markera på marken så att varje grupp får en ruta på cirka 1 meter x 1 meter. 

Kartklipp

Hela landskapet

Landskap med höjdformationer

Skattkarta

Genomförande

1

Låt grupperna bygga ett fantasilandskap i den markerade ytan.

2

Använd det material som finns att tillgå. Var generös med tiden och låt fantasin flöda fritt.

3

När landskapet är färdigbyggt är det dags för kartritningen. Låt alla elever rita sin egen karta över området.

4

Diskutera vad som ska vara med på kartan och varför till exempel djur eller bilar inte ritas in på en karta.

5

Om ni får tid över kan ni låta kartan bli en skattkarta genom att gömma en skatt i landskapet som markeras med ett X på kartan. Låt därefter eleverna byta karta och landskap med varandra och se om de kan hitta varandras skatter.

Det här behövs

  • Använd det material naturen bjuder på, exempelvis blommor, stenar, kottar och bär.
  • Pinnar och grenar som hittas på marken.
  • Ritpapper
  • Pennor

Tips

Det går också bra att använda en låda eller kartong där eleverna bygger sitt landskap i med hjälp av exempelvis byggklossar eller legobitar.

Fördelen med detta är att landskapet kan sparas under en längre tid.

Lägg en styv plast över lådan och rita kartan direkt på plasten.