Orientering i skolan

Hitta rätt kontroll

Om övningen

I den här övningen får eleverna träna på att välja väg till kontrollen samt öva på sin kartförståelse. 

Förberedelser

Börja med att förbereda kartor enligt kartexemplet. Anpassa antalet kontroller efter hur stor elevgruppen är samt hur lång lektionen är. Förtydliga kontrollpunkternas placering genom att komplettera kartan med en kontrollbeskrivning. Det är också bra att göra ett facit över vilka stämpelkombinationer som är korrekta på respektive bana. Kontrollerna ska inte ha någon kodsiffra då övningen går ut på att eleverna ska hitta rätt kontroll utan stöd från kodsiffran. Skriv ut en karta per elev och placera ut en kontrollmarkering och stiftklämma vid varje kontrollpunkt. Ta fram ett separat kontrollkort eller markera vart på kartan eleverna ska stämpla. 

Kartklipp

Grön nivå

Vit nivå

Hitta rätt kontroll

Genomförande

1

Låt eleverna välja vilken svårighetsnivå de vill ha på banan.

2

Dela ut en karta per elev och skicka iväg den på banan i omgångar.

3

Eleverna ska utan kodsiffrornas hjälp stämpla vid rätt kontroll.

Det här behövs

  • En karta per elev och eventuellt en plastficka att stoppa kartan i.
  • Kontrollmarkeringar, exempelvis en orienteringsskärm eller snitselband.
  • Stiftklämmor
  • Kontrollkort där eleverna stämplar.
  • Facit över vilka stämpelkombinationer som är korrekta på respektive bana.

Tips

Till höger finns ett exempel på hur du kan skapa kontrollkort direkt på kartan.

Övningen går givetvis bra att genomföra i andra miljöer än på skolgården.