Orientering i skolan

Bedömningsexempel

Bedömningsexempel - "Rita en egen karta"

Beskrivning

Övningens syfte är att skapa kunskap om kartans färger och tecken för att få en god förståelse över hur den är uppbyggd. Övningen är också bra för att träna på att se terrrängföremålens storlek och förhållande till varandra. En viktig del av övningen är även att träna eleverna i att passa kartan efter verkligheten. Grundförutsättningen för kartförståelse är att ha koll på verklighetetens norr och kartans norr. 

Förutsättningar

Hitta ett lämpligt område för övningen som enkelt kan avgränsas med exempelvis stigar. Området kan gärna vara i en skogsmiljö med en yta på cirka 50 x 50 meter. Det går även bra att ta en promenad upp på ett berg/kulle och låta eleverna rita en karta över dalen de blickar ut över. Då blir ytan betydligt större och eleverna fokuserar på att rita av helheten istället för detaljer. 

Genomförande

Eleverna ritar en så detaljerad karta som möjligt över området och jämför sedan med originalkartan (om det finns en sådan). Inled övningen med att gå igenom väderstrecken och säkerställ att eleverna har koll på verklighetens norr och kartans norr samt hur man passar kartan efter verkligenhetens norr. Eleverna markerar ut väderstrecken på sin karta innan de börjar med övningen. Detta för att säkerställa att de har kartan rätt passad när de ritar. Förslagsvis har ni tränat på väderstrecken i klassrummet innan ni genomför denna övning utomhus. 

Bedömningsexempel årskurs 6

Rita karta över en känd miljö - Svarar mot kartans uppbyggnad av tecken och färger som krävs för kartförståelse.

E

Kartan ska återge de karttecken, med rätt färg som finns i området. Väderstrecken ska vara markerade på kartan. 

C

Kartan ska återge de karttecken, med rätt färg, som finns i området. Karttecknen ska vara rätt inritade i rätt förhållande till varandra. Väderstrecken ska vara markerade på kartan och det ska gå att orientera sig efter kartan, dvs. kartans norr ska stämma överens med verklighetens norr. 

A

Kartan ska återge de karttecken, med rätt färg, som finns i området. Karttecknen ska vara rätt inritade i rätt förhållande till varandra. Höjder ska förekomma liksom höjdskillnader. Väderstrecken ska vara markerade på kartan och det ska gå att orientera sig efter kartan, dvs. kartans norr ska stämma överens med verklighetens norr. 

Kommentar

Om skolan ligger centralt kan en park eller ett närliggande grönområde fungera, men även stadsbild, bostadsområde, köpcentrum eller större inomhuslokal. Ett annat tips är att ta en promenad upp på ett berg (t.ex. ett stadsberg) och låta eleverna rita en karta över den dal de blickar ut över. 

Bedömningsexempel årskurs 6

Facit

Elevkarta

Eleven får hjälp med några terrängföremål i området.

Bedömningsexempel årskurs 9

Rita karta över en känd miljö - Svarar mot kartans uppbyggnad av tecken och färger som krävs för kartförståelse.

E

Kartan ska återge de karttecken, med rätt färg, som finns i området. Huvuddelen av karttecknen ska vara inritade i förhållande till varandra. Väderstrecken ska vara markerade på kartan och det ska gå att orientera sig efter kartan, dvs. kartans norr ska stämma överens med verklighetens norr. 

C

Kartan ska återge de karttecken, med rätt färg, som finns i området. Karttecknen ska vara rätt inritade i förhållande till varandra och höjder ska förekomma. Väderstrecken ska vara markerade på kartan och det ska gå att orientera sig efter kartan, dvs. kartans norr ska stämma överens med verklighetens norr. 


A

Kartan ska återge de karttecken, med rätt färg, som finns i området. Karttecknen ska vara rätt inritade i rätt förhållande till varandra. Höjder ska förekomma liksom höjdskillnader. Väderstrecken ska vara markerade på kartan och det ska gå att orientera sig efter kartan, dvs. kartans norr ska stämma överens med verklighetens norr. Kartan ska vara i rätt skala. 

Bedömningsexempel årskurs 9

Facit

Elevkarta

Eleven får inte hjälp med några terrängföremål i området.